ข้อควรรู้ ก่อนเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์

ข้อควรรู้ ก่อนเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ ต้องยอมรับว่าในยุคนี้ Freelance ประเภทนักเขียน นักวาดอิสระ มีจำนวนมาก และ ยุคเฟื้องฟูเช่นนี้ ย่อมมีคนขอรูป ขอนิยายไปตีพิมพ์เป็นธรรมดา แต่เดี่ยวก่อน ก่อนเซ็นต์อย่าลืมเช็ค 1. ลิขสิทธิ์เป็นของใคร ขายขาด หรือ มีกำหนดเวลา หรือ “ให้ใช้” 2. Moral rights เขาเอานิยาย รูป เราไปดัดแปลงได้แค่ไหน! 3. รายได้ แบ่งกันอย่างไร ครั้งเดียวจบ หรือ ตามจำนวนที่พิมพ์ เช็คคร่าว ๆ 3 อย่างนี้ให้แน่ แต่ก่อนเซ็นต์ เช็คให้ดีก่อนว่า คู่สัญญา “มีตัวตนจริง ๆ หรือไม่”