บทบาทของ ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

บทบาทของ ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ถือเป็นองค์กรอิสระที่สำคัญ ในการคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะ โดยธรรมชาติแล้ว ผู้ลงทุนรายย่อย ย่อมเสียเปรียบผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ สถาบัน ทั้งในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร และ การวิเคราะห์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นที่ถูกเรียกว่า หุ้นปั่น หรือ หุ้นขายฝัน ที่บรรดานักวิเคราะห์ นักข่าว กูรูต่างๆ ชี้เป้าว่า ดี แต่เมื่อความจริงปรากฎเมื่องบการเงินออกมา นักลงทุนรายย่อยกลับติดหุ้นที่ราคาสูง หรือ บางกรณี ขายไม่ได้เพราะ ก.ล.ต. ประกาศห้ามซื้อขาย

ก.ล.ต. จึงต้องมีบทบาทในการกำกับการให้ข่าวต่าง ๆ ไม่ในทางที่ไม่ชี้นำราคา หรือ มีการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายก่อน แล้วจึงชักชวนผู้ลงทุนรายอื่น
ความสำคัญของ ก.ล.ต. จึงไม่ใช่แค่กำกับกฎเกณฑ์ แต่ต้องดูแลนักลงทุนให้ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุนด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: